Personlås

SITEC tillverkar säkerhetsspärrar för kontrollerat tillträde av personer till byggnader och säkerhetsområden. Man skiljer mellan tillträde till offentliga byggnader och säkerhetsområden för bankkontor och domstolar, industri och datacenter, samt högsäkerhetsområden för centralbanker, fängelser och militära anläggningar.

 

Products - Overview

View